gen moi tri soi than

Các nhà khoa học Trường đại học Yale (Mỹ) vừa phát hiện và nhận dạng được gen SLC26A6 có khả năng bảo vệ con người chống bệnh sỏi thận.

Gen SLC26A6 hoạt động như một phương tiện vận chuyển đưa hợp chất ôxalát canxi vào ruột và ngăn chặn cơ thể hấp thụ quá nhiều hợp chất của ôxalát từ thức ăn.

Khi gen này bị phương hại, hợp chất của ôxalát được cơ thể hấp thụ nhiều hơn.

Lượng khoáng chất của ôxalát tăng lên và được thận chuyển vào nước tiểu làm xuất hiện dần những viên sỏi thận.

Các nhà khoa học Mỹ nhấn mạnh phát hiện mới về gen này sẽ được ứng dụng để phát triển các loại dược phẩm mới nhằm ngăn chặn sớm và điều trị hiệu quả bệnh sỏi thận.

Nguồn: Đại học Yale

Nhận xét