Avada comes packaged with several shortcode designs to display your recent blog posts. And each style has several meta options that allow you to customize the shortcode; choose number of columns 1-4, number of posts, set a category, show or hide thumbnails, meta, excerpt, excerpt length and more!

Recent News Default Style

Recent News Thumbnails On Side Style

Recent News Date On Side Style

1210, 2017

Đừng bỏ qua sỏi niệu quản nhỏ

Sỏi niệu quản là một trong những bệnh lý tiết niệu phổ biến. Nhiều người cho rằng sỏi nhỏ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức […]

Use Them In 1-4 Columns

  • soi-tiet-nieu

Đừng bỏ qua sỏi niệu quản nhỏ

Sỏi niệu quản là một trong những bệnh lý tiết niệu phổ biến. Nhiều người cho rằng sỏi nhỏ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sự tự đào thải. Tuy nhiên, […]

  • an-chuoi-ngua-soi-than

Ngừa sỏi thận dễ như “ăn chuối”

Một trọng những yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và điều trị sỏi thận chính là chế độ ăn uống. Do đó, người bệnh sỏi thận cần điều chỉnh chế […]

Many Meta Options Like Excerpt Length, Category, Posts, Columns

  • soi-tiet-nieu

Đừng bỏ qua sỏi niệu quản nhỏ

Sỏi niệu quản là một trong những bệnh lý tiết niệu phổ biến. Nhiều người cho rằng sỏi nhỏ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sự tự đào thải. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nguy hiểm nếu không được điều trị sớm.

Sỏi […]

  • an-chuoi-ngua-soi-than

Ngừa sỏi thận dễ như “ăn chuối”

Một trọng những yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và điều trị sỏi thận chính là chế độ ăn uống. Do đó, người bệnh sỏi thận cần điều chỉnh chế độ ăn uống của mình, trong đó, tăng cường bổ sung các thực phẩm có khả năng hạn chế sự hình thành sỏi như chuối.

1210, 2017

Đừng bỏ qua sỏi niệu quản nhỏ

Sỏi niệu quản là một trong những bệnh lý tiết niệu phổ biến. Nhiều người cho rằng sỏi nhỏ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sự tự đào thải. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nguy hiểm nếu không được điều trị sớm.

Sỏi […]

2709, 2017

Ngừa sỏi thận dễ như “ăn chuối”

Một trọng những yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và điều trị sỏi thận chính là chế độ ăn uống. Do đó, người bệnh sỏi thận cần điều chỉnh chế độ ăn uống của mình, trong đó, tăng cường bổ sung các thực phẩm có khả năng hạn chế sự hình thành sỏi như chuối.

Features and Customizations

  • Three awesome designs to choose from
  • Works with all column sizes and unlimited use and posts
  • Set columns, posts, category, thumbnails, title, meta, excerpt & length
  • Perfect for using on any page you need to highlight your blog posts