Với những tính năng vượt trội về dinh dưỡng và đặc biệt dễ canh tác, khoai lang đang là một trong những loại lương thực cứu đói hàng đầu và còn được coi là củ “sâm đất” quý giá đối với sức khỏe.
Khoai lang (Ipomoea batatas) thuộc họ khoai, có gần 5.000 loại mà […]