Các bệnh nhân có tiền sử sỏi thận có nguy cơ bị ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) và ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp (TCC) theo kết quả phân tích được trình bày tại hội thảo về Thận năm 2014.

Duoc-Danapha-soi-than-va-ung-thu-than

Bài phân tích do Bác sĩ Wisit Cheungpasitporn thuốc Manyo Clinic ở Rochester và các đồng sự bao gồm 7 nghiên cứu chuyên sâu. Trong những bệnh nhân có tiền sử sỏi thận có đến 76% bệnh nhân có nguy cơ gia tăng khả năng bị RCC và TCC.

Trong các phân tích này, nguy cơ bị ung thư biểu mô tế bào thận thường chỉ xuất hiện ở nam giới. Các nghiên cứu này có thể ảnh hưởng đến việc giám sát lâm sàng bệnh ung thư.

Nguồn: http://www.renalandurologynews.com/

Nhận xét