Trong nghiên cứu mới cho thấy người có tiền sử mắc sỏi thận có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 cao. Ngược lại, người bị tiểu đường có nguy cơ cao mắc sỏi thận.

tiểu đường và sỏi thận có liên quan mật thiết

Tiểu đường và sỏi thận liên quan mật thiết

M.Huệ (Theo Reuters,10 2011)

Nhận xét